1. Home
  2. Ankuram academy

Tag: Ankuram academy

शिक्षा
अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिने अंकुरम एकेडेमी

अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिने अंकुरम एकेडेमी

अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी शिक्षाको अभावमा यहाँका कतिपय अभिभावकले राजधानी काठमाडौँ र विदेशमा समेत आफ्ना छोराछोरीलाई अध्ययन गर्न पठाएका छन् ।…