‘एक्सन रुम’ बाट सात आयोजनालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

k|d cf]nL–pb3f6g k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL a’waf/ k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifbsf] sfof{no l;+xbaf/df PS;g ?d -tTsfn ;d:of ;dfwfg sIf _ sf] pb3f6g ub}{ . ;ft j6} k|b]zsf d’VodGqL;Fu lel8of] sGkm/];dfkm{t Ps}k6s 5nkmn, /fli6«o uf}/jsf cfof]hgfsf] k|ToIf cg’udg o;} sIfdfkm{t x’g]5 . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं ०६ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्धारित समय अगावै सक्ने गरी काम गर्न सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन‍ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘एक्सन रुम’ बाट आज विभिन्न सात आयोजनाको प्रत्यक्ष जानकारी लिई अनुगमन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सात आयोजनाको बुधबार अनुगमन गरिएको थियो । ती आयोजनामा पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई बहुद्देश्यीय आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र रानीजमरा सिँचाइ आयोजना छन् ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, संस्कृतिमन्त्री योगेश भट्टराई, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि उक्त कक्षबाट विभिन्न आयोजनाको अनुगमन गरेका थिए ।

मन्त्री पुनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गौरव गर्न लायक हुने गरी काम गर्न र कार्यशैली बदलेर तीव्रता दिई तोकिएको समयभन्दा अगावै काम सक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको अघिल्लो तीन महिनाको प्रगति र ती आयोजनाको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । रासस

merokhabarsathi

Read Previous

छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा बाबु पक्राउ

Read Next

साह हत्या प्रकरण ः काकासँग पैसा माग्न आएका साहलाई भतिजाले हाने गोली

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow On Instagram